Polityka prywatności

Polityka prywatności
Aplikacji mobilnej ORKIESTROWNIK


Wprowadzenie
1. Dziękujemy za skorzystanie z aplikacji ORKIESTROWNIK! Dokładamy najwyższej staranności, by ORKIESTROWNIK był źródłem dobrej zabawy, wiedzy i inspiracji, dlatego jednym z naszych najwyższych priorytetów jest Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych, które nam przekazujesz. W celu ich zapewnienia ustanowiliśmy dokument, który nazwaliśmy Polityką Prywatności Aplikacji Mobilnej ORKIESTROWNIK. Prosimy Cię o szczegółowe zapoznanie się z Polityką przed przystąpieniem do korzystania z ORKIESTROWNIK.


Informacje o administratorze ORKIESTROWNIK. Dane kontaktowe
2. ORKIESTROWNIK jest aplikacją stworzoną i administrowaną przez Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, NIP 5252490348, REGON 142611587. Zachęcamy Cię do kontaktu we wszelkich sprawach, które są dla Ciebie istotne. Można się z nami skontaktować:

Mailowo: imit@imit.org.pl


Pisemnie: ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa


Telefonicznie: + 22 829 20 29


Co to jest ORKIESTROWNIK
3. ORKIESTROWNIK jest aplikacją będącą przewodnikiem po świecie muzyki klasycznej. ORKIESTROWNIK w prosty i przejrzysty sposób prezentuje świat orkiestry, pokazując instrumentarium, muzyków, dyrygenta, próbę i koncert. ORKIESTROWNIK umożliwia równoległe śledzenie przebiegu utworu muzycznego w formie filmu z koncertu, przewijającej się partytury, graficznego zapisu przebiegu utworu lub migających miniaturek utworów. ORKIESTROWNIK umożliwia także słuchanie partii poszczególnych instrumentów, jak i zapoznanie się z jego wizytówką. ORKIESTROWNIK dostarcza także rozrywki poprzez comiesięczny quiz.
4. Korzystanie z ORKIESTROWNIK jest nieodpłatne oraz nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań, poza posiadaniem urządzenia wyposażonego w system iOS lub Android (smartfon lub tablet). Wszystkie dane, które nam przekazujesz są danymi służącymi prawidłowemu funkcjonowaniu ORKIESTROWNIK oraz celom związanym z usprawnieniem działania ORKIESTROWNIK. Przekazywane przez Ciebie dane mogą być także wykorzystywane celem przeprowadzenia quizu.
5. ORKIESTROWNIK przeznaczona jest dla osób powyżej 13. roku życia, przy czym niektóre funkcjonalności (tj. quiz) dostępne są wyłączne dla osób powyżej 16. roku życia.


Informacje na temat Polityki
6. W Polityce zawarto wszystkie niezbędne informacje, które regulują nasze relacje dotyczące przekazywanych przez Ciebie informacji. Tym samym, podstawowym celem Polityki jest:
zapewnienie tego, że na każdym etapie naszej współpracy będziesz wiedział, jakie dane od Ciebie zbieramy, co z nimi robimy i jakie masz w związku z tym uprawnienia;
zapewnienie tego, że Twoja zgoda na przekazanie nam danych jest zawsze świadoma i dobrowolna.
7. Stale rozwijajmy i ulepszamy ORKIESTROWNIK, dlatego jeśli będziemy dokonywać zmian w aplikacji, które wpływać będą na zakres gromadzenia i przetwarzania podawanych przez Ciebie danych przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. Jeśli nowy zakres gromadzenia i przetwarzania nie będzie zgodny z Twoimi preferencjami zawsze będziesz mógł nie wyrazić na nie zgody, co jednak może wiązać się z wyłączeniem ORKIESTROWNIK na Twoim urządzeniu.
8. Pomimo braku zmian w ORKIESTROWNIK okresowo możemy zmieniać samą Politykę. W przypadku takich zmian poinformujemy Cię o nich w jasny i jednoznaczny sposób (np. poprzez pop-up). Wszelkie zmiany Polityki będą wchodzić w życie w czasie, który umożliwi Ci swobodne podjęcie decyzji o tym, czy dalej chcesz korzystać z ORKIESTROWNIK pomimo implementowanych zmian.


Dane, które zbieramy. sposób gromadzenia danych
9. Poniżej wyszczególniliśmy dane, które od Ciebie zbieramy na każdym etapie interakcji z ORKIESTROWNIK:

Etap Kategoria Opis
Instalacja ORKIESTROWNIK --- ORKIESTROWNIK nie pozyskuje od Ciebie żadnych danych w procesie instalacji oraz korzystania. Oznacza to, że możesz korzystać z głównych funkcjonalności ORKIESTROWNIK nie przekazując nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby lub urządzenia.
Korzystanie z quizu  Zapis do quizu  Są to wszystkie dane, które podajesz nam w procesie przystępowania do quizu udostępnionego w ORKIESTROWNIK. Warunkiem ich zbierania jest to, że dobrowolnie wprowadzisz je w ORKIESTROWNIK, z zastrzeżeniem danych dotyczących Twojego adresu email. 
 Daną, którą od Ciebie pozyskujemy na tym etapie jest: kraj zamieszkania oraz data urodzenia. 
Przy urządzeniach korzystających z systemu Android ORKIESTROWNIK pozyskuje także Twój adres email udostępniony przez Ciebie w Google Play. Tę danę pozyskujemy od Ciebie w sposób automatyczny.
 Rozwiązanie quizu Są to wszystkie dane, które podajesz nam po zakończeniu quizu. Warunkiem ich zbierania jest to, że dobrowolnie wprowadzisz je w ORKIESTROWNIK.
Daną, którą od Ciebie pozyskujemy na tym etapie jest: imię, nazwisko, adres (ulica, kod, miasto) oraz adres email.

 

10. Wszystkie zbierane przez nas dane podawane są dobrowolnie. Dotyczy to także Twojego adresu email, jeśli korzystasz z ORKIESTROWNIK na urządzeniu wyposażonym w system Android.


Sposób korzystania z danych
11. Poniżej wyszczególniliśmy sposoby, na które wykorzystujemy zbierane od Ciebie dane.

 

Kategoria Podstawa Powody przetwarzania
Dane zapisu do quizu Twoja zgoda  Przetwarzamy te dane celem weryfikacji Twojego wieku. Z ORKIESTROWNIK, a tym samym z quizu, mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 16. roku życia. Dane te pozwalają nam także na weryfikacją, czy nie korzystasz z quizu więcej niż raz w miesiącu.
Dane po rozwiązaniu quizu  Twoja zgoda Przetwarzany te dane celem podjęcia z Tobą kontaktu oraz przekazania nagrody związanej z partycypacją w quizie.  

12. Nigdy nie korzystamy z danych uzyskanych od Ciebie do podejmowania decyzji w sposób automatyczny, w tym profilowania, jeśli dana decyzja może powodować dla Ciebie skutki prawne lub mieć podobny efekt.


Twoje uprawnienia związane ze zbieraniem danych
13. W związku z tym, że przekazujesz nam swoje dane, w tym dane osobowe, przysługuje Ci szereg uprawnień. Pamiętaj zatem, że w każdym czasie przysługuje Ci:

Prawo dostępu prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych.
Prawo sprostowania prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych, jeśli są one niedokładne lub niepełne.
Prawo do usunięcia prawo do żądania usunięcia danych.
Prawo do ograniczenia prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych.
Prawo sprzeciwu prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji.
Prawo do przenoszenia prawo do zażądania kopii elektronicznej danych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie.
Prawo skargi prawo zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.


Wszystkie przysługujące Ci uprawnienia realizować możesz w drodze kontaktu, zgodnie z danymi podanymi w punkcie 2 Polityki.


Przechowywanie danych
14. Twoje dane, które przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody przechowujemy tak długo, jak długo nie odwołasz swojej zgody. By odwołać zgodę wystarczy skorzystać z funkcjonalność ORKIESTROWNIK lub zgłosić nam chęć usunięcia swojego konta. Spowodować to jednak może zablokowanie możliwości korzystania z quizu udostępnionego w ORKIESTROWNIK.
15. Po wycofaniu Twojej zgody dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń podatkowych oraz rachunkowości.


Udostępnianie danych. Przesyłanie danych do krajów trzecich
16. Twoje dane mogą być udostępniane wyłącznie w sytuacjach, w których prawo na to zezwala. Na chwilę obecną przewidujemy udostępnienie tych danych wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania na rzecz:
obsługi infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych;
podwykonawców pomagającym nam prawidłowo realizować nasze zobowiązania.
17. Twoje dane osobowe nie są przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.